dimarts, juliol 29, 2014

Es parlar salat

A Sant Feliu encara hi ha gent que sala

A Sant Feliu de Guíxols, com en diferents indrets de la costa catalana (i molt més a les Illes Balears), encara es pot trobar gent parlant 'salat'. Salar és una forma característica en el qual l'article definit que s'usa és el "sa", "es/so", en el singular, i "es", "sos" i "ses", en el plural, a banda de "s' ", forma elidida del singular usada davant vocal.
Aquestes formes procedeixen dels demostratius llatins ipse, ipsa, i potser ipsum, en el singular, i ipsos, ipsas, en el plural.

Es gat a sa caixa
Sa pàgina d'es llibre
Ja me'l veig treient ses teranyines
És es noi de can Rius
Sa vaileta de ca es taverner


Si pareu l'orella, potser encara en sentireu!

Segueix-nos a Facebook i a Twitter

Aquest web està gestionat i actualitzat per l'Àrea de Premsa de l'Ajuntament. Restem a la vostra disposició per rebre els vostres suggeriments, aportacions i propostes de millora. Ens trobareu a l'edifici de l'Ajuntament (primera planta) o ens podeu adreçar un mail a premsa@guixols.cat, o al telèfon 609 75 35 85 (P.Carreras)  quan ho considereu oportú.-