dijous, juliol 31, 2014

El Galeón

Nom El Galeón  

Adreça C Colom SN  

Telèfon 972 32 50 05  

Preu mitjà   (precio medio aproximado, approximatif prix moyen, approximate average price)

Local climatitzat   (local climatizado, local climatisé, air conditioned dining room)

Jardí-Terrassa   (jardín terraza, terrasse en jardin, garden terrace)

Bar-cafeteria   (bar-cafeteria, bar-cafe, snack bar)

Accés per a minusvàlids en totes les zones   (acceso para minusválidos en todas las zonas/accès prevú aux personnes handicapées dans toutes les zones/acces for handicaped in all parts)

Lavabos adaptats   (lavabos adaptados/toilettes pour handicapé/washrooms for handicapped people)

Espai per a fumadors   (espacio para fumadores, espace pour fumerus, space for smokers)

Capacitat interior per a fumadors   (capacidad interior para fumadores, capacité intérieure pour fumeurs, indoor capacity for smookers)

Capacitat interior   (capacidad interior, capacité intérieure, indoor capacity)

Capacitat terrassa   (capacidad terraza, capacité terrasse, terrace capacity)

Segueix-nos a Facebook i a Twitter

Aquest web està gestionat i actualitzat per l'Àrea de Premsa de l'Ajuntament. Restem a la vostra disposició per rebre els vostres suggeriments, aportacions i propostes de millora. Ens trobareu a l'edifici de l'Ajuntament (primera planta) o ens podeu adreçar un mail a premsa@guixols.cat, o al telèfon 609 75 35 85 (P.Carreras)  quan ho considereu oportú.-