dimecres, juliol 30, 2014

Informacions

El guixolenc Francesc Soler fa donació a la ciutat d'un reportatge fotogràfic-quadre de l'Asil Surís.

Actualitat General

 

El guixolenc Francesc Soler ha fet donació a la ciutat el passat 29 de juliol d'un reportatge fotogràfic del jardí en format quadre, exposats al vestíbul del centre.
Tal com ha expressat l'alcalde Joan Alfons Albó en el moment de la recepció, "actuacions desinteressades com la seva contribueixen a la millora de l’equipament i ens animen a intentar continuar oferint el millor servei possible".
L'alcalde, acompanyat de la regidora de Serveis Socials Verónica Lahoya, ha expressat l'agraïment en nom de la resta de membres del Consell de Govern de la Fundació Guíxols Suris i de tot el personal de la Residència Suris.
El Sr. Soler és una persona molt activa i enamorada de Sant Feliu, tal com es pot comprovar en els seus textos al setmanari local Àncora, on hi escriu amb freqüència. Alhora, és de conversa amena, i li agrada explicar relats sobre la ciutat, que són escoltats amb fruïció.

 

   

Pàgina 1 de 120

Segueix-nos a Facebook i a Twitter

Aquest web està gestionat i actualitzat per l'Àrea de Premsa de l'Ajuntament. Restem a la vostra disposició per rebre els vostres suggeriments, aportacions i propostes de millora. Ens trobareu a l'edifici de l'Ajuntament (primera planta) o ens podeu adreçar un mail a premsa@guixols.cat, o al telèfon 609 75 35 85 (P.Carreras)  quan ho considereu oportú.-