dijous, desembre 18, 2014

Urbanisme

Informació bàsica:
Àrea d'Urbanisme
Oficines: Plaça del Mercat, 6-9, 17220 Sant Feliu de Guíxols

Regidor responsable: Sr.  Joan Vicente i Rufí
Responsable tècnic: Sr. Lluís López

Horari d'atenció al públic:
-De dilluns a divendres, de 09.30h a 13.30h
Telèfon: 972 32 70 13
Web: www.guixols.cat
Correu electrònic: urbanisme[at]guixols.cat

Pla d'Ordenació Urbana Municipal
El POUM és l'instrument urbanístic que configura, ordena i materialitza l'urbanisme de les ciutats. Per conèixer el POUM de Sant Feliu de Guíxols, aprovat recentment, podeu fer clic aquí. Versió MAPA, clic aquí

Objectius:
L'objectiu preferent de l'àrea d'Urbanisme i Medi Ambient es basa en la planificació i el desenvolupament urbanístic de la ciutat; seguint un model equilibrat dintre els espais residencials, les activitats turístiques i comercials i l'activitat industrial. Activitats que han de ser compatibles amb la qualitat de vida, el respecte amb el medi ambient i l'entorn. Aquest desenvolupament urbanístic es du a terme mitjançant els projectes programats pels propers anys i mitjançant les actuacions que diàriament s'han de realitzar per garantir el manteniment necessari de la Ciutat.

Informació pública en tràmit

 Informació pública d'instruments de planejament i gestió urbanística en tràmit

Actualment vigents:

 

 

El POUM és l'instrument urbanístic que configura, ordena i materialitza l'urbanisme de les ciutats. Per conèixer el POUM de Sant Feliu de Guíxols, aprovat recentment, podeu fer clic aquí. Versió MAPA, clic aquí

Altres tràmits i gestions

 

Altres tràmits i gestions

L'Àrea d'Urbanisme ofereix un seguit de tràmits online. Accediu aquí per veure els models de tramitacions disponibles.

 

EXPOSICIÓ PÚBLICA EN TRÀMIT:

 

1) PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR PA-07 VISTA ALEGRE SUD, aprovat inicialment per acord de Junta de Govern Local en data 19 de juny de 2014.

2) COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ EN LA MODALITAT DE COOPERACIÓ DE LA PLAÇA DEL PUIG SMU-21, aprovat inicialment per acord de Junta de Govern Local de 26 de juny de 2014.

3) APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ ECONÒMICA DE L'ÀMBIT DEL PA-07 VISTA ALEGRE SUD I APROVACIÓ DE L'AANNEX AL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PA-07 per acord de Junta de Govern Local de 31 de juliol de 2014.

4) PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DE L'ÀMBIT DEL PA-04 ESPAI VERD BATERIES - CARRILET, aprovat inicialment per acord de Junta de Govern Local en data 14 d'agost de 2014.

 

 

 

 

Segueix-nos a Facebook i a Twitter

Telèfon de l'Ajuntament  - Centraleta 972 32 70 00 - Telèfon de Turisme 972 82 00 51