dijous, juliol 30, 2015

Urbanisme

Informació bàsica:
Àrea d'Urbanisme
Oficines: Plaça del Mercat, 6-9, 17220 Sant Feliu de Guíxols

Regidor responsable: Sr.  Joan Vicente i Rufí
Responsable tècnic: Sr. Lluís López

Horari d'atenció al públic:
-De dilluns a divendres, de 09.30h a 13.30h
Telèfon: 972 32 70 13
Web: www.guixols.cat
Correu electrònic: urbanisme[at]guixols.cat

Pla d'Ordenació Urbana Municipal
El POUM és l'instrument urbanístic que configura, ordena i materialitza l'urbanisme de les ciutats. Per conèixer el POUM de Sant Feliu de Guíxols, aprovat recentment, podeu fer clic aquí. Versió MAPA, clic aquí

Objectius:
L'objectiu preferent de l'àrea d'Urbanisme i Medi Ambient es basa en la planificació i el desenvolupament urbanístic de la ciutat; seguint un model equilibrat dintre els espais residencials, les activitats turístiques i comercials i l'activitat industrial. Activitats que han de ser compatibles amb la qualitat de vida, el respecte amb el medi ambient i l'entorn. Aquest desenvolupament urbanístic es du a terme mitjançant els projectes programats pels propers anys i mitjançant les actuacions que diàriament s'han de realitzar per garantir el manteniment necessari de la Ciutat.

Informació pública en tràmit

 Informació pública d'instruments de planejament i gestió urbanística en tràmit

Actualment vigents:

 

 

El POUM és l'instrument urbanístic que configura, ordena i materialitza l'urbanisme de les ciutats. Per conèixer el POUM de Sant Feliu de Guíxols, aprovat recentment, podeu fer clic aquí. Versió MAPA, clic aquí

Altres tràmits i gestions

 

Altres tràmits i gestions

L'Àrea d'Urbanisme ofereix un seguit de tràmits online. Accediu aquí per veure els models de tramitacions disponibles.

 

EXPOSICIÓ PÚBLICA EN TRÀMIT:

 

MAIG 2015

1)  MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM. REGULACIÓ DE LES TANQUES EN SÒL NO URBANITZABLE I DELS CAMINS RURALS, aprovada inicialment per segona vegada per acord de Ple de data 30 d'abril de 2015.

- Certificat d'acord de Ple d'aprovació inicial per segona vegada en data d'abril de 2015

2) MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ I L'ORDENACIÓ DE LES FINQUES INCLOSES A L'SMU-27 AGGLOTAP DELS PREVISTOS EN EL POUM DE 2006, aprovada inicialment per acord de Ple de data 30 d'abril de 2015.

- Certificat d'acord de Ple d'aprovació inicial en data 30 d'abril de 2015.

3) MODIFICACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM D'EQUIPAMENTS FORA RONDA, aprovada inicialment per acord de Ple de data 30 d'abril de 2015.

- Certificat d'acord de Ple d'aprovació inicial de Ple en data 30 d'abril de 2015.

4) CONVENI URBANÍSTIC SUBSCRIT ENTRE L'AJUNTAMENT I ELS PROPIETARIS DE LES FINQUES INCLOSES DINS L'ÀMBIT DE L'SMU-27 AGGLOTAP.

- Certificat d'acord de Ple d'aprovació inicial de Ple en data 30 d'abril de 2015.

 

 

Segueix-nos a Facebook i a Twitter | Telèfon de l'Ajuntament  - Centraleta 972 32 70 00 - Telèfon de Turisme 972 82 00 51