Sol·licitud hort urbà municipal 2019 Mas Cabanyes

L’Ajuntament té un espai, a la zona de Mas Cabanyes, a disposició dels usuaris que desitgin tenir un hort per al consum propi.
Un hort on conrear de manera natural i sana els aliments és molt gratificant, ja que ajuda a mantenir-se actiu físicament i a valorar més el contacte amb la terra i la natura. El consistori de Sant Feliu de Guíxols regula l'adjudicació d'aquests terrenys en funció del compliment d'una sèrie de requisits.

També disposa de convenis amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per fer una tasca de sensibilització i aproximació a l'horticultura urbana, concretament per al servei d’assessorament i seguiment de compostatge casolà 

Amb la finalitat de poder fer una planificació del conreu i alhora simplificar el procés d’adjudicació, el termini de la concessió serà d’un any, i de vell antuvi s’hi contemplarà la pròrroga automàtica any a any, per un període de 5 anys. No obstant, un incompliment greu o continuat de les normes d’ús que regula aquest plec serà motiu per no prorrogar la concessió. Transcorreguts els 5 anys es farà una nova convocatòria.

Les sol·licituds es podran presentar a l'Ajuntament durant 10 dies hàbils, a partir del dia després de la publicació d'aquest anunci al Taulell de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Més informació a http://ciutada.guixols.cat/tramit/SOL%C2%B7LICITUD-HORT-URBA-MUNICIPAL-2019-MAS-CABANYES_626

 

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits