Els símbols oficials de Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols, com a ciutat, té tres símbols identificadors: l’escut, la bandera i l’himne. 
 

ESCUT: 
Escut partit: A la banda dreta té fons de plata i ones (símbol identificador amb Girona). 
A la part dreta, una creu de Sant Jordi vermella sobre fons daurat (simbolitza el Mones- tir). A sobre, fons daurat amb quatre pals (les barres, que simbolitzen la unió amb el Comte-Rei Pere III de Catalunya). La corona és de ciutat. 

 
 
BANDERA: 
Bandera apaïsada de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca, vermella i groga, dividida verticalment en parts igualment proporcionals. Recull els colors presents a l’escut. A la imatge, la bandera de Sant Feliu i al costat dret, la senyera.
 

 
 

HIMNE: 

És la sardana “Juny”, de l’il.lustre compositor de Sant Feliu de Guíxols, Juli Garreta.
Aquí la podeu escoltar (La Principal de la Bisbal)