L’Aparcament de la Corxera pren forma

corxera 4

L’Equip de Govern de Sant Feliu de Guíxols és conscient que un dels problemes històrics que arrossega Sant Feliu de Guíxols des de fa temps és la manca d’un aparcament de gran capacitat a les immediacions de la zona centre. S’afegeix el fet que el contracte per la gestió i explotació de la zona blava del passeig, així com de la primera planta de la plaça del Mercat ja ha arribat al final de la seva vigència, encara que ha gaudit de diferents pròrrogues. La gestió dels anteriors contractes va lligada amb el nou aparcament de la Corxera. Seguint aquesta premissa, es va encarregar un estudi de viabilitat, redactat per Berrysar SL, el qual va ser aprovat pel Ple de 26 de gener de 2017, després d’haver estat sotmès a informació pública.

L’aparcament a la Corxera està en el moment de redactar un avantprojecte que ja comenci a dibuixar l’aspecte futur d’aquest nou aparcament i el servei d’assessorament. L’encàrrec de l’avantprojecte ja ha estat lliurat a l’Ajuntament, i inclou algunes imatges virtuals i renderitzades. També hi haurà un període d’informació ciutadana a principis de 2018.
No es pot considerar com a definitiu, però s’acosta molt a la configuració arquitectònica. Ara mateix hi ha aquest document sobre la taula, al qual s’hi afegirà un període d’informació pública. Es parteix d’una proposta d’aparcament a la zona de la Corxera, que ha de substituir l’actual disposició, amb la construcció d’un nou edifici.

Tindrà una capacitat d’aproximadament 600 places, en dues plantes soterrani, una planta baixa i terrat, amb la previsió de l’estructura necessària per aixecar -si cal, a futur- fins a dues plantes pis més. S’apunta a un pressupost màxim d’execució material d’obres de construcció d’uns 9 milions d’euros. L’empresa ha aportat ja la proposta d’implantació de l’aparcament, amb l’interès que sigui el màxim de curosa i coherent amb l’entorn més immediat, de gran importància a nivell local (Monestir, teatre municipal i equipaments esportius). Igualment, ha d’aportar un seguit de documentació tècnica on hi consti un calendari de realització de les obres, un càlcul més determinat i precís del cost final, descripcions gràfiques de la proposta i promoure un procés d’informació ciutadana que versarà sobre l’avantprojecte. Aquest principi de 2018 s’anirà informant puntualment del procés d’informació ciutadana sobre aquest projecte.

Aquesta és una simulació virtual de l'aparcament de la Corxera, extret de l'avantprojecte presentat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al gener de 2018: https://youtu.be/Wdivr-xaqlc

Mandat 2015-2019: Cinc projectes estratègics

L’aparcament de la Corxera és un dels cinc grans projectes de ciutat que l’Equip de Govern vol impulsar en aquest mandat 2015-2019. Cal recordar que dels altres quatre restants, un ja està realitzat (Guíxols Arena) i es va treballant en paral·lel el Parc Central (entorn de l’Asil Surís), la reforma del front marítim Rius i Calvet -la qual contempla una renovació integral d’aquesta zona deteriorada pel pas de dècades sense inversió-. El cinquè projecte estratègic és el futur museu Carmen Thyssen, el qual ara ja disposa de compromisos signats, terminis i calendaris, per part de l’Ajuntament i la baronessa Carmen Thyssen.