Endesa inverteix enguany 300.000 euros a Sant Feliu de Guíxols per a reformar la xarxa elèctrica i millorar el servei al municipi

Endesa ha publicat un escrit on explica la seva inversió de 300.000 euros a Sant Feliu de Guíxols. Podeu llegir el text íntegre a continuació.

 

Endesa inverteix enguany 300.000 euros a Sant Feliu de Guíxols per a reformar la xarxa elèctrica i millorar el servei al municipi

 

  • Es tanca 1 anella elèctrica, es reformen set centres de transformació i es renoven fins a tres trams de línies de 25 Kv.
  • Els treballs beneficiaran més de 20.000 clients i permeten optimitzar la seguretat de les infraestructures i la seva resiliència.
  • Les actuacions deixen la xarxa a punt per atendre nous punts de subministrament.

 

Endesa està executant aquest 2021 projectes de reforma i millora tecnològica de part de la xarxa elèctrica de mitjana tensió de Sant Feliu de Guíxols, al  Baix Empordà, amb l’objectiu d’incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament a més de 20.400 clients. Els treballs, que es desenvolupen en diferents fases, suposen una inversió de gairebé 300.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia

Així, per una banda, s’està estenent un nou tram de cable de mitjana tensió a 25 kV, de gairebé 300 metres de longitud, a l’avinguda de Saragossa, per tal d’enllaçar 4 centres de transformació que fins ara estaven aïllats, de manera que es crea el que tècnicament s’anomena una anella elèctrica. Dit d’una altra manera, possibilita que, en cas d’incidència o d’indisposició d’una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives (tot recuperant més ràpidament potència i clients). Això repercuteix no només en una reducció del temps de reposició, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessari cap interrupció de subministrament. El nou cablejat ha permès, a més, substituir l’antiga línia elèctrica, que ja havia acabat la seva vida útil.

En paral·lel, s’han renovat tecnològicament 7 centres de transformació -ubicats als carrers de Gavines, Cristofor Colom, Schwaz, Bourg de Peage, de l’Horitzó, i a l’avinguda de Catalunya-, als quals s’han substituït les seves antigues cel·les per unes de noves que incorporen elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques especialment aïllants. Aquesta nova tecnologia redueix la necessitat de manteniment, ja que s’autoregenera, a diferència de l’oli, que pateix una descomposició gradual. L’aparellatge, completament estanc, té una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i és més segur per al personal tècnic, quan ha d’accedir a la instal·lació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra.

Així mateix, sis d’aquests centres de transformació s’han telecomandat, és a dir, se’ls ha dotat amb sistemes de control remot que permeten realitzar maniobres d’operació a distància. Així, des del Centre de Control que Endesa té a Barcelona, es pot accionar a distància els dispositius de la instal·lació sense haver de desplaçar equips sobre el terreny en cas d'incidències, ja siguin pròpies o derivades de l'acció d'agents externs. El Centre de Control rep informació que permet detectar i aïllar els defectes que puguin produir-se a la xarxa mitjançant els elements de detecció de pas de defecte. D’aquesta manera s’estalvia temps en la localització d’avaries, amb la conseqüent reducció de fins a un 20% del temps d’interrupció del subministrament elèctric als clients que s’alimenten d’aquestes instal·lacions en cas d’incidències. En una segona fase, es procedirà a telecomandat el setè centre de transformació reformat.

Igualment, l’actuació es completa amb la renovació integral de 3 línies elèctriques diferents de mitjana tensió, que discorren pels carrers de Port Salvi, Pecher i Montserrat. En total, es substituiran 540 metres de cable per uns de nova tecnologia, més operativa.

El conjunt d’aquestes actuacions permetran augmentar la fiabilitat del servei, reforçar la xarxa elèctrica i incrementar-ne la seva seguretat i resiliència. A més, permet deixar les infraestructures a punt per a poder atendre el creixement vegetatiu del municipi, dimensionar-la per a donar resposta a eventuals puntes de consum (hivern i estiu, per exemple) i preparar-la de manera adequada per a encabir nous subministraments que hi pugui haver en un futur.

Tots aquests treballs formen part del conjunt d’actuacions que Endesa promou per a la millora de les seves infraestructures i del subministrament elèctric a la Costa Brava, totes elles enfocades a la progressiva adaptació de les instal·lacions de la Companyia a les darreres tecnologies del sector.